SAVE THE DATE

Werkconferentie: Kansen voor technologie in de WMO en Jeugdzorg!

Gemeenten en Jeugdzorgpartners staan voor grote uitdagingen als het gaat om de WMO voor jongvolwassenen en Jeugdzorg. Er zijn steeds meer zorgvragers en we de arbeidsmarkt is krap! We staan aan het begin van een transformatie, waarbij technologie de zelfredzaamheid van cliënten kan bevorderen. De ondersteuning via de WMO voor jongvolwassenen en de Jeugdzorg wordt daardoor innovatiever, effectiever en efficiënter!

Tijdens een interactieve werkconferentie gaan we - gemeenten, jeugdpartners, GGD-JGZ en Jeugdwelzijnswerk in Twente - met elkaar in gesprek over de kansen dankzij de inzet van zorgtechnologie. Zo komen we samen tot een concrete aanpak om zorgtechnologie in de praktijk te brengen. Mogelijkheden zijn er genoeg als we samenwerken aan het overbruggen van het gat tussen bewustwording en adoptie van (zorg)technologie. 

Wat gaan we doen?

  • Wake up call door een autoriteit op het gebied van mens & techniek

  • Ervaringsdeskundigen aan het woord 

  • Samen praten over jouw vraagstuk vanuit WMO jongvolwassenen en Jeugdzorg

  • Lunch met playground over zorgtechnologische oplossingen

Voor wie?
We nodigen iedereen uit die met deze thema’s actief bezig is, vanuit de praktijk en op beleidsniveau: zorgprofessionals, wethouders, directies, beleidsmakers en adviseurs. Juist door een onderwerp vanuit verschillende invalshoeken te bekijken, komen we tot de beste inzichten en ideeën!

Datum                         27 september 2019

Tijd                              09:00 – 13:00 uur (inclusief lunch)

Locatie                        nader te bepalen locatie in Twente

Aanmelden                secretariaat@tza.nu

Kosten                         kosteloos