Technologie & Zorg Academie

Een innovatieve leerwerk, oefen- en testomgeving

De Technologie & Zorg Academie (TZA) biedt een inspirerende state-of-the-art-omgeving. In een vernieuwende omgeving kunnen studenten, professionals en belangstellenden kennis maken met ontwikkelingen gericht op behoud van zelfstandigheid en zelfredzaamheid in de thuissituatie. De grondleggers van de TZA zijn: ROC van Twente, Livio, Loohuis Installatietechnieken, Loohuis Communicatie & Beveiliging, Roessingh Research & Development en de Gemeente Enschede. 

Deze partijen zijn ervan overtuigd dan intensieve, regionale samenwerking noodzakelijk is voor de ontwikkelingen, organisatie en uitvoering van nieuwe zorgarrangementen.  Zij trekken samen op in de TZA en het doel is dat ook andere partners vanuit de 3 O's (Onderwijs, Ondernemers en Overheid) actief gaan participeren in de TZA.

Naar de huidige partners

Visie

De zorgvraag zal de komende jaren sterk veranderen: vergrijzing neemt toe en het aantal zorgverleners daalt.  Deze trend heeft grote gevolgen. Samen met zorg- en kennisinstellingen, gemeenten en innovatieve bedrijven richt de TZA zich daarom op technologie en toepassingen die het langer zelfstandig thuis blijven wonen bevorderen.

Schermzorg, thuismetingen, (zorg)robotica, digitale portals, het gebruik van zorgtechnologie groeit explosief. Professionals en zorgorganisaties worden hier steeds vaker mee geconfronteerd en maken er meer gebruik van.  In de communicatie, de praktische uitvoering van zorgverlening en bij het behoud van zelfstandigheid, speelt zorgtechnologie in toenemende mate een rol. Dit vraagt om bijstelling van competenties van huidige en toekomstige professionals. Toekomstbestendige professionals hebben kennis van de technologische actualiteit en kunnen dit in verschillende situaties toepassen. Dat maakt de TZA mogelijk.

 

Missie

De Technologie & Zorg Academie ziet het als haar maatschappelijke opdracht om in een constant veranderende omgeving ontwikkelen op het gebied van zorg en technologie, die de autonomie bevorderen, te vertalen naar de praktijk. In de TZA worden nieuwe zorgtechnologieën en toepassingen getest en kunnen (aankomende) professionals en burgers hiermee kennismaken én leren werken.

roc.jpg

 Grondleggers van de Twentse Zorgacademie

Jurgen van Houdt, wethouder Enschede, portefeuille  Zorg, Welzijn, Sport en Integratie

“Meedoen aan de TZA is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor inwoners, zorg- en kennisinstellingen, bedrijven en overheid vanuit de huidige transformatie van het sociale domein.”

Margo Koopman, directeur MBO College Mens & Maatschappij bij ROC van Twente

“Moderne technologie speelt een steeds groter wordende rol binnen wonen, zorg & welzijn. Technologische ontwikkelingen gaan snel en vragen een voortdurende alertheid en vaardigheid om nieuwe toepassingen te integreren in de werkzaamheden.“

Ben Loohuis, directeur Loohuis Installatietechniek
“Loohuis Installatiegroep wil graag de brug zijn tussen zorg en techniek. Als partner van de TZA zijn we in staat, om samen met de zorgsector, slimme technologie toe te passen voor een duurzame verbetering in de zorg.”

Hermie Hermens PhD, Director Telemedicine at Roessingh Research & Development
“Roessingh Research & Development wil samen met de Universiteit Twente, het Centrum voor monitoring en Coaching, nieuwe technologie ontwikkelen die mensen ondersteunt met zelfmanagement van hun chronische aandoeningen en het zelfstandig wonen in hun eigen omgeving.”

Jeff van den Biggelaar, Manager Marketing & Innovatie bij Livio
“Livio is altijd bezig met het vergroten en verbeteren van haar kennis, om de kwaliteit van onze diensten continue naar een hoger niveau te tillen. Onze ervaringen en aanwezige kennis delen wij graag met partners, om zodoende de juiste basis te creëren voor scholing studenten en bijscholing van medewerkers in de zorg.” 

Henry Loohuis, directeur Communicatie en Beveiliging
“Voor ons als Loohuis Communicatie en Beveiliging is het een mogelijkheid om te laten zien dat alle technieken die we in huis houden op beveiligings- en domoticagebied te combineren met onze technieken op communicatiegebied.”